Wielkanoc oczami uczniów ZSTI

Kolejne święta ze względu na sytuację spędziliśmy w domach, w wąskim gronie. Jednak nasi uczniowie, jak każdego roku, przygotowali kartki, ozdoby i dekoracje wielkanocne.Zapraszamy do obejrzenia wybranych prac wykonanych przez uczniów w ramach przedmiotów: plastyka (klasy pierwsze technikum) i komunikacja wizualna (klasy reklamy).

Życzenia Wielkanocne

Sztama Mszan czyli nasza w zasadzie ogólnopolska akcja charytatywna

Gdy ogłaszaliśmy tradycyjną wielkopostną akcję pomocy dla naszych Rodaków z Gródka Jagiellońskiego na Ukrainie, liczyliśmy na powtórzenie adwentowego wyniku – wówczas udało nam się wysłać 10 paczek z darami czyli blisko 200 kg konkretnej pomocy. Nawet nie marzyliśmy o finalnej prawie tonie żywności i środków czystości, które powędrowały do Gródka. Ale po kolei.

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły od 29. marca 2021 r.

W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Od poniedziałku 29. marca 2021 r. nauka w szkole będzie więc w całości organizowana w formie zdalnej wg opublikowanego na stronie szkoły planu zajęć na II okres.

Znamy wyniki konkursów o krajach niemieckiego obszaru językowego

Przedstawiamy wyniki  dwóch konkursów dotyczących  wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, które pomimo trwającej pandemii i lekcji on-line, spotkały się z zainteresowaniem uczniów zarówno technikum, jak i szkoły branżowej.