34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4
Pon - Pt: 8:00 - 15:00
  • zsti1
  • zsti2
  • zsti3
  • zsti4

Nauczyciele

Nauczyciele ZSTI

 

Dębski  Andrzej Dyrektor ZSTI, przedmioty elektryczne
Ślósarz  Bogdan wicedyrektor ZSTI, przedmioty mechaniczne
Kogut  Jerzy wicedyrektor ZSTI, przedmioty informatyczne
Adamczyk-Czech  Anna informatyka, reklama
Antosz  Kinga język polski
Antosz  - Rekucka Urszula religia
Bała  Joanna fizyka
Baum  Agnieszka język angielski
Biel-Habieda  Agnieszka język angielski, reklama
Bierowiec  Monika pedagog
Ceklarz  Karolina przedmioty budowlane
Czechowska  Ewa przedmioty budowlane
Diduszko  Ewa geografia, przedsiębiorczość
Dobrowolski Łukasz wychowanie fizyczne
Duc  Jolanta język polski
Dudzik  Antoni przedmioty elektryczne
Dul  Emilia matematyka
Dutka  Szymon nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Figura  Andrzej przedmioty mechaniczne, kierownik ształcenia praktycznego
Gabryś Dominika matematyka
Głowa Andrzej nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Gocał  Paulina przedmioty budowlane
Gol  Agnieszka religia, przedmioty budowlane i mechaniczne
Górka  Agata bibliotekarz
Jaskólski  Grzegorz religia
Kalaga  Dominika język polski, historia, historia i społeczeństwo
Kapera Jacek przedmioty informatyczne
Karpierz  Stanisław wychowanie fizyczne
Kościelniak-Małysz  Maria pedagog
Knight Elżbieta informatyka
Kotarba  Urszula język angielski
Kozak  Maria reklama
Kozłowska Joanna przedmioty budowlane
Krzywiak  Maria język polski
Lekki  Grzegorz przedmioty budowlane
Lizak  Robert język angielski
Łabuz Anna przedmioty zawodowe
Łabuz-Homa Małgorzata religia
Łanocha  Anna język niemiecki
Łyżnicka  Elżbieta bibliotekarz
Madzula  Paweł wychowanie fizyczne
Majkowska Halina język angielski
Małysz  Przemysław edukacja dla bezpieczeństwa
Marszałek Sylwia język angielski
Mielnikiewicz  Michał wychowanie fizyczne
Murzynowska  Ewa język angielski
Nawara  Ewa język polski
Nawieśniak Jan wychowanie fizyczne
Nieckula  Adam przedmioty informatyczne
Nowak  Józef przedmioty elektryczne
Ogiela Marta język niemiecki
Oleksy  Marek nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Perz  Zbigniew przedmioty elektryczne
Piaskowy  Łukasz nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Piątkowski  Piotr nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Przybytek  Krzysztof matematyka
Rusnak  Iwona chemia
Schmidt  Bogdan reklama
Serafin  Jacek przedmioty informatyczne
Sierant  Agnieszka matematyka
Skolarus  Joanna język angielski
Stożek  Marcin przedmioty elektryczne
Sułkowska Bogumiła język niemiecki
Sułkowska  Gabriela język niemiecki
Sułkowski  Tomasz przedmioty informatyczne
Surma  Mariusz wychowanie fizyczne
Ślósarz  Michał nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Wasilewski Wiesław przedmioty informatyczne
Wiśniowski  Jacek język angielski
Wojdyła  Anna matematyka
Wójtowicz  Rafał nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Zięba  Monika plastyka, reklama
Żaba  Artur wychowanie fizyczne
Żaba  Maria wychowanie fizyczne